Spierziekten

Spierziekten
Er zijn veel verschillende neuromusculaire aandoeningen of spierziekten, waarbij een slikstoornis één van de klachten is. Bijvoorbeeld amyotrofische lateraalsclerose (ALS), myotone dystrofie (MD), oculofaryngeale spierdystrofie (OPMD), inclusion body myositis (IBM) of myasthenia gravis (MG).
Kijk voor meer informatie op de website van Spierziekten Nederland.

Meer informatie over ALS is te vinden op de websites van de Stichting ALS Nederland en het ALS Centrum Nederland.