Contact

Deze website is een initiatief van Hanneke Kalf, logopedist, post-hbo-docent en universitair docent voor de sectie logopedie, afdeling Revalidatie van het Radboudumc in Nijmegen. De website is online vanaf december 2013 en is een non-profitactiviteit om informatie over slikstoornissen en met name de gevolgen daarvan voor voeding bekend te maken aan een breed publiek.
De inhoud wordt mede actueel gehouden met medewerking van de logopedisten van de afdeling Revalidatie en de diëtisten van de afdeling Diëtetiek van het Radboudumc. Postadres: Afdeling Revalidatie, Postbus 9101, huispost 898, 6500 HB Nijmegen.

Webmaster: Hanneke Kalf

Reacties: