Welkom op de website Moeilijk slikken over de oorzaken, gevolgen en behandelmogelijkheden van een orofaryngeale slikstoornis (dysfagie), met name de gevolgen voor dagelijks eten en drinken.

Voor wie?
Deze informatie is bedoeld voor volwassenen met een slikstoornis die hun voeding moeten aanpassen, maar ook voor hun mantelzorgers en professionele zorgverleners zoals diëtisten, logopedisten, voedingsassistenten, verpleegkundigen, verzorgenden en artsen. Voor aangepaste voeding voor (heel jonge) kinderen verwijzen we naar prelogopedie.nl.

Wat is het probleem?
Slikstoornissen zijn het gevolg van een verminderde functie van de mond- en/of keelspieren, bijvoorbeeld door een beroerte, tumor of  een spierziekte.

Slikstoornissen kunnen leiden tot minder eten en drinken en ongewenst gewichtsverlies, maar ook tot longontstekingen wanneer verslikken erg vaak voorkomt. Een logopedist kan door middel oefeningen en een aangepaste sliktechnieken helpen om beter en veiliger te leren slikken. Maar mensen bij wie de slikstoornis (nog) niet herstelt of langzaam erger wordt, zijn langdurig of blijvend afhankelijk van aangepaste voedingsconsistenties, bijvoorbeeld alleen zachte voeding of vloeibare voeding. Dan helpt de logopedist om de makkelijkste en veiligste voeding te kiezen en de diëtist om te zorgen dat die voeding voldoende en volwaardig is.

Waarom deze website?
Dagelijks aangepaste voeding moeten gebruiken èn voldoende binnen krijgen kan een hele opgave zijn. Wat gaat wel en wat gaat niet, wat zijn handige en smakelijke manieren om voeding zachter of vloeibaarder te maken zonder dat het onherkenbaar wordt? Deze website verzamelt informatie over makkelijke en veilige voeding, in onder andere kookboeken en folders.
Ook geeft de website informatie over moeilijk slikken en alle oorzaken van slikstoornissen en de behandeling ervan.

 

 DvdL afb  

In 2017 was 'Slikstoornissen' het thema van de Europese Dag van de Logopedie  (6 maart).

 Op 6 maart 2024 is er weer een Europese dag van de Logopedie met dit jaar als thema "Samenwerking logopedie met andere zorgprofessionals en naasten".

 Klik hier voor het persbericht van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.